Prečo BIO?

Zdravá výživa a strava už v detstve významne ovplyvňujú vývoj človeka. Formujú totiž celoživotné stravovacie návyky a majú podstatný vplyv aj na rozvoj civilizačných ochorení, akými sú napríklad obezita či vysoký krvný tlak. Správne stravovacie návyky je preto nutné pestovať už od dojčenského veku.
Veľa rodičov podáva svojmu dieťatku v priebehu prvých troch rokov stravu, ktorú bežne konzumuje celá rodina, prípadne potraviny, ktoré sa síce tvária detsky, či už veľkosťou, tvarom alebo obalom, ale v skutočnosti nie sú určené pre deti v tejto vekovej kategórii. Takáto strava nielenže nie je pre deti v útlom veku vhodná, ale môže byť pre ne i veľmi škodlivá. Na výrobky, ktoré spadajú do kategórie špeciálnej výživy pre dojčatá a malé deti, sa totiž vzťahujú prísne bezpečnostné normy, ktoré spĺňajú len potraviny, ktoré sú označené vekom dieťaťa, pre ktorý sú vhodné (v rozmedzí od 4. do 36. mesiaca). Na všetky ostatné neoznačené výrobky, aj keď veľkosťou, tvarom či obalom vytvárajú dojem vhodnosti pre malé deti, sa uplatňujú normy pre dospelých, ktoré pri množstve potenciálne nebezpečných látok sú v niektorých prípadoch až 20x vyššie ako normy pre deti do 3 rokov. Najväčší rozdiel medzi detskou a bežnou stravou je v použitých ingredienciách a ich kvalite, ktorá musí byť primeraná citlivému organizmu našich najmenších. Deti v tejto vekovej kategórii by teda iné ako pre ne vhodné označené potraviny ani konzumovať nemali alebo by si rodičia, pokiaľ hodlajú podávať dieťaťu iné potraviny, mali dávať veľký pozor na ich zloženie a pôvod.
created by tomix   - 3.2015